ชีวิตเรามีผลกับเค้า แต่ชีวิตเค้า ไม่มีผลกับเรา .. จิมๆๆ

Continue reading ชีวิตเรามีผลกับเค้า แต่ชีวิตเค้า ไม่มีผลกับเรา .. จิมๆๆ

โกรธ ถูกเพื่อนนินทา โบราณว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้ว

Continue reading โกรธ ถูกเพื่อนนินทา โบราณว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้ว

เรื่องนี้สอนให้ครูว่า อย่าทำปากกาหาย มันลึกซึ้งจริงๆ

Continue reading เรื่องนี้สอนให้ครูว่า อย่าทำปากกาหาย มันลึกซึ้งจริงๆ

พ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิดเรา จงคิดถึง พวกเขา ตลอดเวลา

Continue reading พ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิดเรา จงคิดถึง พวกเขา ตลอดเวลา

อย่าไว้ใจใครง่ายๆ อย่ามองคนแค่ภายนอก ใจคนยากแท้หยั่งถึง

Continue reading อย่าไว้ใจใครง่ายๆ อย่ามองคนแค่ภายนอก ใจคนยากแท้หยั่งถึง