สติธรรมวันนี้ เป็นสิ่งสำคัญ


การระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ
ในการเคลื่อนไหวไปมาว่า
ความเคลื่อนไหวของเรานั้น
เคลื่อนไหวไปในทางใดบ้าง
เป็นไปในทางถูกหรือทางผิด
ที่จะนำผลเป็นสุข หรือเป็นทุกข์มาให้เรา

กลอน รายการแนะนำวันนี้

 
รายการแนะนำวันนี้
เงินมาก เงินน้อย พอใช้ ก็พอ
ขี้เหร่ รูปงาม ดูได้ ก็พอ
แก่เฒ่า เยาว์วัย แข็งแรง ก็พอ
ยากดี มีจน คนดี ก็พอ
สามี กลับช้า กลับมา ก็พอ
ภรรยา ขี้บ่น ใส่ใจ ก็พอ
เด็กน้อย ดื้อซน สอนได้ ก็พอ
แบรนเนม หรือไม่ ใช้ได้ ก็พอ
ปัญหา หนักเบา แก้ได้ ก็พอ
เกิดมา ชาตินี้ มีดี ก็พอ
ชีวิตคนเรา เท่านี้ … พอแล้ว

เราไม่สามารถดูแลความรู้สึกของคนทุกคนได้

เราไม่สามารถดูแลความรู้สึกของคนทุกคนได้
จำไว้ว่า “คนบางคน ให้เค้าอยู่แค่ในใจ”
อย่าให้อยู่ในชีวิต และความคิดของคุณ

อย่าเหยียบหัวคนอื่น เพื่อให้ตัวเองได้ดี

อย่าเหยียบหัวเพื่อน เพื่อจะให้ตัวเองได้ดี
อย่าพูดใส่ร้ายเพื่อน … เพื่อจะให้ตัวเองได้ดี

เมื่อลูกทำเพื่อผู้อื่น มากขึ้นเท่าไหร่

 

เมื่อลูกทำเพื่อผู้อื่น มากขึ้นเท่าไหร่
ลูกก็จะรู้สึกถึง คุณค่าของตัวเอง
มากขึ้นเท่านั้น