มันน่าแปลกที่คนเรามักจะชื่นชมคนแปลกหน้าว่ามีน้ำใจ

Continue reading มันน่าแปลกที่คนเรามักจะชื่นชมคนแปลกหน้าว่ามีน้ำใจ

ความหวังดี จะมีค่าเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลา และอยู่กับคนที่รู้คุณค่า ในความหวังดี

Continue reading ความหวังดี จะมีค่าเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลา และอยู่กับคนที่รู้คุณค่า ในความหวังดี